Strelovodne, elektro in komunikacijske meritve

– meritev proti nevarni napetosti dotika v poslovnih, industrijskih in stanovanjskih objektov

-osvetljenosti delovnih površin

– galvanskih povezav

– strelovodnih inštalacij

– šibko točnih inštalacij

V KAKŠNEM ČASU JE POTREBNO IZVESTI PREGLEDE ?

EL. INŠTALACIJE

STAVBEPERIODIKAPRIPOROČILO
Novo gradnje, adaptacije, rekonstrukcije …po končanih delih oz. pred pričetkom obratovanja
Stavbe na splošnodo 8 letod 2 do 4 let
Stanovanjske zgradbe, bloki, hiše, stanovanja…do 16 letod 4 do 8 let
Industrijski objekti, inženirski objektido 8 letod 1 do 5 let
Stavbe z vgrajeno zaščito pred delovanjem strele (strelovod)od 2 do 4 let
Stavbe s prostori s potencialno eksplozivno atmosfero (EX)do 2 leti
Sončne elektrarnedo 8 letdo 2 leti
Polnilne postaje – EVS za električne avtomobiledo 4 leta vizualni pregled na 1/2 letado 1 leta vizualni pregled na 1/2 leta
Obstoječe stavbe (so stavbe, zgrajene po predpisih pred uveljavitvijo pravilnika tj. pred 1.6.2009)prvi pregled po 1. 1. 2013, upoštevajo se enaki roki kot za nove objektePriporočajo se enaki roki kot za nove objekte
Gradbeni provizoriji / priključkido 6 mesecev vizualni pregled dnevno, mesečno

STRELOVODNE INŠTALACIJE

STAVBEPERIODIKAPRIPOROČILO
Sistem zaščite pred strelo – nivo I in II2 leti
Sistem zaščite pred strelo – nivo III in IV4 leta
Stavbe s prostori s potencialno eksplozivno atmosfero (EX)1 leto vizualni pregled na 1/2 leta
Obstoječe stavbe (so stavbe, zgrajene po predpisih pred uveljavitvijo pravilnika tj. pred 10.4.2009)prvi pregled po 1. 1. 2011, 2 leti (sistem TN) 4 leta (vse ostale zgradbe)

Reference

– VAMAR

-NEPREMIČNISKI SKLAD HRASTNIK (80 stanovanj)

-NEPREMIČNISKI SKLAD PTUJ (85 stanovanj)

– CESTA OB LIPI 11

– PREŠERNOVA 4 (12 stanovanj)

-FRANKOLOVSKA 9

– KAMNIŠKA 50, 52

-STARŠE 78/c

-LJUBLJANSKA 1, 1a, 3, 3a

– VSI NAŠI OBJEKTI